Taryfa 2014 - 2015 Drukuj

ZAWIADOMIENIE

Zarzd Miejskiego Przedsibiorstwa Gospodarki Komunalnej w Grybowie Spka z o.o. dziaajc woparciu opostanowienie art. 24 ust. 7 ustawy zdnia 7 czerwca 2001r. ozbiorowym zaopatrzeniu wwod izbiorowym odprowadzaniu ciekw (Dz. U. z2006r., nr 123, poz. 858 z pn. zm) informuje, e Uchwa nr XLI/249/2014 Rady Miejskiej w Grybowie zdnia 30 maja 2014r. wprowadza od dnia 01 lipca 2014r do 30 czerwca 2015 na terenie miasta Grybw nastpujce taryfy:

Lp.

Taryfowa grupa

Odbiorcw

Cena netto 1m3 wody ( w z)

Cena netto 1m3 cieku ( w z)

cena

cena

Netto

VAT (8%)

Brutto

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Grupa GD

4,50

0,36

4,86

4,60

0,37

4,97

2.

Grupa JN

5,29

0,42

5,71

7,98

0,64

8,62

Lp.

Rodzaj stawki opat

Stawka

Netto

VAT (8%)

Brutto

1.

Opata abonamentowa w rozliczeniu dla iloci dostarczonej wody i odebranych ciekw okrelone zgodnie ze wskazaniem wodomierza ( z/odbiorc/miesic)

3,60

0,29

3,89

2.

Opata abonamentowa w rozliczeniu dla iloci dostarczonej wody i odebranych ciekw ustalona na podstawie przepisw dotyczcych przecitnych norm zuycia wody lub umowy ( z/odbiorc/miesic)

2,83

0,23

3,06


Uchwaa Rady Miasta