Dziay


Błąd
  • XML Parsing Error at 1:140. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:140. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email

OGOSZENIE !!!

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. jako administrator sieci wodno-kanalizacyjnej zajmuje si utrzymaniem tych urzdze w sprawnoci technicznej, aby zrealizowa zadania wynikajce z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i odprowadzeniu ciekw, dlatego zwracamy si do mieszkacw Grybowa o przestrzeganie warunkw okrelonych w umowach zawartych z Naszym Przedsibiorstwem i przepisw zawartych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw.

W szczeglnoci dotyczy to korzystania z urzdze w sposb zgodny z jej przeznaczeniem:

- nie wrzucanie do kolektorw kanalizacyjnych adnych przedmiotw, ktre powodowayby przepustowo przewodw kanalizacyjnych /czci odziey ?bielizny, opakowa po rodkach czystoci, mieci, kamieni, patykw itp. rzeczy/;


- nie wlewanie odpadw pochodzcych z hodowli zwierzt: gnojwki, gnojowicy, rnych ciekw oraz zagnitych osadw ciekowych;

- nie wprowadzania wd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;

- nie pobieranie wody z hydrantw, jeeli nie ma zagroenia poarowego.

Dbao o Nasze wsplne dobro, jakim jest sie wodno- kanalizacyjna pozwoli na jej bezawaryjn eksploatacj a tym samym ograniczy koszty, ktre i tak bdziemy musieli wsplnie pokry.

Ponadto informujemy, e zostaa oddana inwestycja pod nazw ?Rozbudowa systemu odbioru ciekw i zaopatrzenia w wod pitn miasta Grybw?, finansowana ze rodkw UE w 70%.

Prosimy o skorzystanie z moliwoci przyczenia si do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Im szybciej tym wiksze z tego tytuu bdziemy mieli korzyci ekologiczne i finansowe.

Zachcamy do aktywnego udziau w tym przedsiwziciu, gdy to dla Pastwa dyspozycji powstaa ta niezbdna inwestycja.

Ten rodzaj usug od dziesicioleci jest dobrodziejstwem dla mieszkacw wielu miast imiasteczek. Mamy szans doczenia do grona cywilizowanych spoeczestw a uzyskany efekt ekologiczny wzbogaci nasze rodowisko oraz pozytywnie wpynie na poziom naszego zdrowia iprzyszych pokole Naszego Miasta.

Prezes Zarzdu

MPGK Sp. z o.o. w Grybowie

 

OGOSZENIA

Oferta

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości