Dziay


Błąd
  • XML Parsing Error at 1:140. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:140. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email

Procedura przyczeniowa

nowych odbiorcw-klientw do sieci wodocigowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Grybw bdcej w posiadaniu MPGK w Grybowie Sp. z o.o.

Podajemy kolejno postpowania w celu podczenia nieruchomoci do sieci wodocigowej i kanalizacyjnej

1

Wniosek-zlecenie o wydanie:

"Warunkw przyczenia do sieci wodocigowej /kanalizacyjnej".

Do pobrania w siedzibie przedsibiorstwa lub ze strony www.mpgkgrybow.pl

Do wniosku naley doczy:

- aktualn map sytuacyjn okrelajc usytuowanie nieruchomoci, w skali 1: 500 lub 1:1000.

- odpis z waciwego rejestru ( z KRS-u lub odpis z rejestru dziaalnoci gospodarczej),

- dokument stwierdzajcy stan prawny nieruchomoci, ktrej dotyczy wniosek,

- zgody wacicieli dziaek na wejcie w teren przez, ktre bdzie przeprowadzany przycz wodocigowy, kanalizacyjny (jeeli dotyczy)

2

Zleci opracowanie dokumentacji projektowej.

3

Opracowan dokumentacj projektow zoy w siedzibie przedsibiorstwa do uzgodnienia.

4

Zgosi rozpoczcie prac (osobicie w siedzibie przedsibiorstwa lub telefonicznie)

5

Uzgodni termin odbioru i sprawdzenia prawidowoci wykonanego przycza (na otwartym wykopie, przed zasypaniem) przez suby techniczne przedsibiorstwa (min. 3 dni przed, pisemnie lub telefonicznie).

Do protokou naley doczy:

- inwentaryzacj powykonawcz wykonanego przycza wodocigowego/kanalizacyjnego sporzdzon przez uprawnionego geodet.

- owiadczenie wykonawcy przycza wodocigowego/kanalizacyjnego

Dokona opaty za przyczenie do urzdze wodocigowych - kanalizacyjnych bdca wposiadaniu przedsibiorstwa wynikajc z kosztw przeprowadzenia prby technicznej przycza wybudowanego przez odbiorc usug: 55,34z + VAT (Uchwaa Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej wGrybowie z dnia 20 lutego 2013r.)

6

Zoenie wniosku o zawarcie umowy "wniosek o zawarcie umowy"

Do pobrania w siedzibie Spki lub ze strony www.mpgkgrybow.pl

7

MPGK w Grybowie Sp. z o.o. montuje w cigu maksymalnie 14 dni wodomierz gwny (na przyczu wodocigowym) i rozpoczyna wiadczenie usug.

Wodomierz na wasnym ujciu wody zapewnia odbiorca usug. Opomiarowane musz by wszystkie punkty poboru wody (typ i rodzaj wodomierzy stosowanych na terenie dziaalnoci Spki:Wodomierz objtociowy ALTAIR V4 DN15 2,5m3/h ?MIROMETR? z zaworem zwrotnym.

8

Zawarcie umowy na dostaw wody / odbir ciekw.

Wodomierze mog by montowane jedynie przez Spk lub instalatora, ktry zoy pisemne owiadczenie oprawidowym montau zg. z polskimi normami i przepisami. Kady wodomierz podlega odpatnego oplombowaniu przez przedsibiorstwo. (24.39z+VAT)

Przycza wykonywane przez Spk nie podlegaj opacie za przyczenie i plombowanie.

Schematy przyczy:

1. Schemat przycza wodocigowego - PDF

2. Schemat przycza kanalizacyjnego - PDF


 

OGOSZENIA

Oferta

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości